Продукт Пулп от череши и вишни

Пресни череши или вишни, обработени технологично, до ниво на полуфабрикат, предназначени за последваща обработка, до получаване на краен продукт за консумация.

Същият се произвежда в три варианта - натурален, калибриран с дръжки без костилки и калибриран без дръжки и без костилки.


код: ref00001